Esterilització Gosses

Esterilitza la teva mascota a Montau Clínica Veterinària de Gavà per millorar la seva qualitat de vida i evitar malalties.


Por què és millor esterilitzar la teva gossa? 

L'esterilització de la gossa permet allargar la seva vida perquè redueix la possibilitat de desenvolupar greus malalties. En eliminar l'aparell reproductor eliminem d'una sola vegada la possibilitat de desenvolupar qualsevol malaltia d'aquest i altres el detonant són les hormones sexuals com, per exemple, el desenvolupament de tumors.

L'esterilització afavoreix la interacció del propietari amb la seva mascota, ja que baixa l'estrès que causa el canvi hormonal. Un animal esterilitzat en sortir al carrer i creuar-se amb altres de la seva espècie, té menys ganes de barallar-se, estira menys de la corretja en donar el passeig i, per descomptat, no té instint sexual, amb la qual cosa està tranquil i és feliç. A més, en reduir el nombre de naixements, es redueix el nombre d'abandonaments.


Serveis inclosos

Anestèsia

 • Intubació i oxigen
 • Anestèsic inhalatori: isoflurà
 • Seroteràpia durant la intervenció
 • Analgèsic intra-operatori

Màxim control monitorat

 • Saturació d'oxigen
 • Capnografia CO₂ espirat
 • Temperatura corporal
 • Freqüència respiratòria
 • Freqüència cardíaca
 • Arrítmies cardíaques

Consulta post operatòria

 • Revisions de seguiment i control (2 dies)
 • Revisions de control punts de sutura (10 dies)

Control post anestèsic

 • Seguiment i control evolutiu

Cures post operatòries

Consisteix en la desinfecció de la zona d'incisió on hi ha la sutura i en l'administració d'antibiòtics i antiinflamatoris durant uns pocs dies. A la nostra clínica veterinària de Gavà supervisarem la correcta evolució de la cicatrització les vegades que siguin necessàries.

Tècnica quirúrgica

En el cas de l'esterilització de les femelles s'extirpen els ovaris i la matriu, i en els mascles s'extirpen els testicles (és el que es denomina com castració). En els dos casos, al nostre centre veterinari de Gavà, fem servir l'anestèsia inhalatòria. L'animal roman en tot moment monitorat i sota supervisió de les seves constants vitals.

A Montau Clínica Veterinària de Gavà esterilitzem a la teva mascota i allarguem la seva vida, ja que reduïm la possibilitat de desenvolupar greus malalties com són tumors mamaris.

Necessites parlar amb nosaltres?