Laparoscòpia i Endoscòpia Veterinària

Cirurgia Mínima Invasió

Comptem amb un quiròfan completament equipat per la realització d'aquestes cirurgies, i disposem d'una especialista en anestesia, per monitoritzar tot el procés de totes les nostres cirurgies.


A Montau Clínica Veterinària de Gavà oferim el servei de laparoscòpia i videoendoscòpia veterinària des del 2022.

La Laparoscòpia Veterinària, igual que passa en medicina humana s'està convertint en un dels avenços més importants en cirurgia. És l'alternativa mínimament invasiva a la cirurgia oberta convencional, el seu ús està creixent, ja que són molts els avantatges que té respecte a la cirurgia convencional oberta:

  • Disminució del risc quirúrgic, visió ampliada i millor del camp quirúrgic.

  • Recuperació postoperatòria molt més ràpida, evitant un dolor o malestar, gràcies a l'accés molt menys invasiu.
  • També disminueix el risc d'infecció, així com els riscos que s'obrin les ferides, gràcies a la petita mida de les incisions.


Aquest tipus de cirurgia es realitza a través de petits orificis i s'utilitza una petita càmera per veure dintre de la cavitat abdominal, introduint un gas per separar les vísceres i tindre una millor visualització del camp.

Disposem d'un quiròfan completament equipat per a dur a terme aquest tipus de cirurgies i comptem amb un especialista en anestèsia que supervisa i monitoritza tot el procés durant les nostres intervencions quirúrgiques.Anestèsia

Tota cirurgia realitzada al nostre centre veterinari de Gavà es duu a terme sota el control d'un equip veterinari extern especialista en anestèsia per fer un seguiment monitoritzat i més controlat, com són els professionals d'Anestvet. Monitoritzem durant la intervenció totes les constants vitals de l'animal. Aquest és un punt molt important i imprescindible perquè les cirurgies que practiquem siguin encara més segures.

No menys important és el control del pacient un cop ha acabat el procediment quirúrgic. Per això, disposem d'un espai reservat per a aquest propòsit, on es controla el benestar de l'animal. A més, després de la intervenció enviem al client un informe d'anestèsia per major garantia.

Necessites parlar amb nosaltres?