Esterilització Mascotes

Esterilitza la teva mascota a Montau Clínica Veterinària de Gavà per millorar la seva qualitat de vida i evitar malalties.


Per què és millor esterilitzar la teva mascota? 

L'esterilització dels gossos i els gats permet allargar la seva vida perquè redueix la possibilitat de desenvolupar greus malalties. En eliminar l'aparell reproductor eliminem d'una sola vegada la possibilitat de desenvolupar qualsevol malaltia d'aquest i altres el detonant són les hormones sexuals com, per exemple, el desenvolupament de tumors.

L'esterilització afavoreix la interacció del propietari amb la seva mascota, ja que baixa l'estrès que causa el canvi hormonal. Un animal esterilitzat en sortir al carrer i creuar-se amb altres de la seva espècie, té menys ganes de barallar-se i, per descomptat, no té instint sexual, amb la qual cosa està tranquil i és feliç. A més, en reduir el nombre de naixements, es redueix el nombre d'abandonaments.  


Serveis inclosos

Anestèsia

 • Intubació i oxigen
 • Anestèsic inhalatori: isoflurà
 • Seroteràpia durant la intervenció
 • Analgèsic intra-operatori

Màxim control monitorat

 • Saturació d'oxigen
 • Capnografia CO₂ espirat
 • Temperatura corporal
 • Freqüència respiratòria
 • Freqüència cardíaca
 • Arrítmies cardíaques

Consulta post operatòria

 • Revisions de seguiment i control (2 dies)
 • Revisions de control punts de sutura (10 dies)

Control post anestèsic

 • Seguiment i control evolutiu

Tècnica Quirúrgica

En el cas de l'esterilització de les femelles s'extirpen els ovaris i la matriu mitjançant cirurgia laparoscòpica. En els mascles s'extirpen els testicles (és el que s'anomena castració). En tots dos casos, utilitzem l'anestèsia inhalatòria. L'animal roman en tot moment monitoritzat i sota supervisió de les constants vitals per part d'un equip expert d'anestesistes, el que garanteix unes cirurgies més segures.

Laparoscòpia

L'esterilització de les femelles per laparoscòpia és un tipus de cirurgía de mínima invasió que es realitza amb càmares molt petites i material especial a través de 2 o 3 incisions. No requereix obrir l'abdomen del pacient, per tant és més segura i es redueixen els risco i el dolor. A més, la recuperació postoperatòria és molt més ràpida. Pots informar-te aquí.

Cures post operatòries

Consisteix en la desinfecció de la zona d'incisió on hi ha la sutura i en l'administració d'antibiòtics i antiinflamatoris durant uns pocs dies. A la nostra clínica veterinària de Gavà supervisarem la correcta evolució de la cicatrització les vegades que siguin necessàries.

A Montau Clínica Veterinària de Gavà esterilitzem a la teva mascota i allarguem la seva vida, ja que reduïm la possibilitat de desenvolupar greus malalties com són els tumors mamaris.

Necessites parlar amb nosaltres?