Procediment anestèsic de la laparoscòpia i l'endoscòpia

2023-10-03

Aquest article està destinat a informar-vos sobre el procediment anestèsic al qual serà sotmès el vostre animal de companyia per a dur a terme la cirurgia concertada prèviament.

Consulta preanestèsica

L'anestèsia és una part molt important del procediment quirúrgic, i per això és fonamental dur a terme una exploració general i unes analítiques prèvies.

Durant l'anestèsia hi ha canvis fisiològics produïts pels fàrmacs anestèsics que s'han de monitorar constantment perquè no hi hagi conseqüències posteriors.

Segons el tipus de cirurgia, la raça, l'edat, l'estat de salut de l'animal i els resultats de les proves realitzades, es determinarà el tipus d'anestèsia.

Pot ser que hi hagi zones rasurades a conseqüència de l'accés intravenós per a enfondir fluids i fàrmacs o altres zones per a injectar anestèsies locoregionals o epidurals.

El vostre animal estarà controlat i monitorat durant tot el procediment anestèsic-quirúrgic per un anestesista veterinari. 

Preparatius per a l'anestèsia

Cal retirar-li el menjar unes hores abans de l'anestèsia.

El dejuni és molt important, ja que en cas de vòmits durant l'anestèsia corren el risc de pneumònia greu.

El dia de la cirurgia feu el passeig habitual perquè pugui defecar i orinar abans d'arribar a la clínica, d'aquesta manera estarà més còmode i relaxat.

Postquirúrgic

Un cop efectuada la intervenció quirúrgica, el vostre animal es quedarà un temps sota supervisió veterinària, fins que es recuperi de l'anestèsia i es consideri que està en condicions de poder marxar a casa.

Quan arribeu a casa, prepareu-li el seu llitet i deixeu-lo tranquil. Si no vol beure ni menjar no el forceu.

Aproximadament 4 hores després de la cirurgia, podeu oferir-li una mica d'aigua i si té gana, doneu-li una mica de menjar digestiu.

Si aparegués algun problema com vòmits, nàusees o apatia, no li doneu res més i poseu-vos en contacte amb nosaltres.

És molt important que administreu la medicació pautada per evitar infeccions i que no tingui dolor derivat de la cirurgia.